17 maart 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Ook zijn alle losse bijlagen in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering van 3 december 2015
 3. Zienswijzen gemeenten kaderbrief (presentatie)
 4. Jaarrekening 2015 (presentatie)
 5. Conceptbegroting 2017, inhoudelijk
  - oplegnotitie
  - programma brandweer
  - programma crisisbeheersing
 6. Vakbekwaamheid Brandweer Fryslân
 7. Systeemtest
  - oplegnotitie
  - rapportage systeemtest
 8. Uitkomsten imago-onderzoek (presentatie)
 9. Ontwikkelingen opgeschaalde ambulancezorg
  - oplegnotitie
  - factsheet GGB
 10. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
 11. Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.