16 november 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

NB: de vergadering heeft van 09.00 - 09.45 uur een besloten deel.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid d.d. 13 juli 2016
 3. Visitatie
  - oplegger
  - visitatierapport
 4. Systeemtest
  - oplegger
  - testrapport
 5. Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
  - oplegger
  - concept RBP
 6. Evenementen - presentatie ter vergadering
 7. Afhechting dekkingsplan 1.0
  - oplegger
  - rapportage
 8. Arbeidshygiëne
 9. Achtmaandsrapportage 2016
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 10. Stofkam - presentatie ter vergadering
 11. Terugblik vergadering Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016
  - besluitenlijst
  - sfeerverslag
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.