13 juli 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering d.d. 17 maart jl.
 3. Jaarrekening 2015, begroting 2017 en eerste begrotingswijziging 2016
  - oplegger
  - jaarverslag en jaarrekening 2015
  - begroting 2017
  - begrotingswijziging 2016
 4. Viermaandsrapportage 2016
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 5. Incidentrisicoprofiel / plan van aanpak dekkingsplan 2.0
  - oplegger
  - incidentrisicoprofiel
  - memorie van antwoord
 6. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
  - oplegger
  - brief heroriëntatie LMO
  - notitie heroriëntatie vorming LMO
  - uitwerking landelijk kader
 7. Terugkoppeling Veiligheidsberaad dd. 27 mei 2016

  10.15 -11.00 uur:
 8. “Bestuurlijke voorbereiding gevolgen terrorisme” - presentatie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.