8 december 2016

Voor tabletgebruikers zij de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag van 13 oktober 2016
  - verslag
  - actuele stand van zaken IZB
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegger
  - brief VNG
  - kamerbrief VWS
 4. Extra inzet GGD verhoogde instroom vergunninghouders
  - oplegger
  - notitie
  - bestuursvoorstel
  - bijdragen gemeenten
 5. Conceptkaderbrief 2018 - 2021
  - oplegger
  - concepttekst kaderbrief
 6. Visitatierapport VRF
  - oplegger
  - visitatierapport
 7. Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid
  - oplegger
  - bijlagen
 8. Spelregels project Vitale regio Fryslân
  - oplegger
  - spelregels
 9. Presentatie over stand van zaken project Vitale Regio Fryslân
  door Bert van der Hoek & Margreet de Graaf
 10. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.