15 juni 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Ook zijn alle losse bijlagen in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag van 10 maart 2016
 3. Mededelingen
  - mededelingen
  - bijlage
 4. RVP naar gemeenten: verandering en consequenties
  - oplegnotitie
  - brief RVP
 5. Jaarrekening 2015, begroting 2017, begrotingswijziging 2016 (inclusief zienswijzen)
  - oplegnotitie
  - jaarrekening 2015
  - begroting 2017
  - begrotingswijziging 2016
 6. Viermaandsrapportage
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 7. Stichting Fryslân Hart Veilig; Gast: dhr. E. Duursma
  - oplegnotitie
  - factsheet
  - notitie Fryslân Hart Veilig
  - presentatie
 8. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.