14 december 2017

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies van 12 oktober 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie
  - kamerbrief
  - brief Inspectie voor het onderwijs aan GGD Fryslân
  - reactiebrief van GGD Fryslân aan Inspectie voor het onderwijs
  - projectportfolio
 4. JGZ 3.0
  - oplegnotitie
  - bestuurlijk verslag JGZ 3.0
 5. Collectieve uitvoering Voorzorg
  - oplegnotitie
  - factsheet
 6. Extra inzet vergunninghouders
  - oplegnotitie
  - notitie extra inzet vergunninghouders
 7. Conceptkaderbrief 2019 – 2022, programma Gezondheid
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
 8. Proces meerjarenbeleidsplan GGD 2019 - 2022
 9. Rondvraag en sluiting

  Stuurgroep Nuchtere Fries
 10. Programmaplan Nuchtere Fries 2018 - 2021
  - oplegnotitie
  - programmaplan
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.