13 oktober 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Ook zijn alle losse bijlagen in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

10.45 uur VERTROUWELIJK

Operatie Stofkam

11.15 uur OPENBAAR

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag van 15 juni 2016
 3. Mededelingen
  - mededelingen
  - bijlage bij mededelingen
 4. Versterking Agendacommissie gezondheid
 5. Achtmaandsrapportage 2016
  - oplegnotitie
  - bestuurlijke rapportage 2016-08
 6. Supranet, project suïcidepreventie (agendapunt vervalt; zie mail d.d. 6 oktober voor nadere toelichting)
 7. Inhaalslag publieke gezondheidszorg asielzoekers
  - oplegnotitie
  - conceptbrief colleges
 8. Ontwikkelingen Infectieziektebestrijding
 9. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.