12 oktober 2017

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies van 6 juli 2017
  - conclusies
  - bijlage presentatie 'de jeugd van tegenwoordig'
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Achtmaands bestuursrapportage 2017, programma Gezondheid
  - oplegnotitie
  - Bestuursrapportage
 5. Het Nieuwe Toezicht kinderopvang
  - oplegnotitie
  - memo het nieuwe toezicht
 6. Evaluatie Organisatieplan GGD
  - oplegnotitie
  - evaluatie organisatieplan GGD
 7. Rondvraag en sluiting

  Stuurgroep Nuchtere Fries (openbaar)
 8. Voortzetting project Nuchtere Fries
  Presentatie ter vergadering
  - Oplegnotitie vervolg Platform
  - Achtergrond terugblik en huidige stavaza Platform
  - 3-luik evaluatie Platform
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.