10 maart 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Ook zijn alle losse bijlagen in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

NB: de bijlagen bij het verslag zijn niet in de totaalbestanden opgenomen.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag van 15 december 2015
  - Bijlage bij verslag: presentatie begroten en verantwoorden
  - Bijlage bij verslag: presentatie kaderbrief
 3. Mededelingen
 4. Evaluatie gemeenschappelijke regeling
  - oplegnotite
  - rapportage evaluatie GR
 5. Organisatieaanpassing GGD
 6. Resultaten 2015, begroting 2016 en zienswijzen kaderbrief
 7. Concept begroting 2017, programma gezondheid
  - oplegnotitie
  - concept programmabegroting
 8. Marketingonderzoek (dhr. A. Sibbald)
 9. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.