Bestuurscommissie Gezondheid

De Bestuurscommissie Gezondheid vormt het bestuur van het onderdeel GGD Fryslân.

In de Bestuurscommissie Gezondheid zitten de wethouders gezondheid van de Friese gemeenten. Zij kiezen zelf een voorzitter. De Bestuurscommissie Gezondheid beslist over alle inhoudelijke zaken op het gebied van gezondheid die vallen binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde (financiële) kader.

Het bestuur vergadert op de volgende momenten:

  • 14 februari 2019
  • 19 juni 2019
  • 3 oktober 2019
  • 14 november 2019

2018

2017 

2016 

Vergaderstukken Bestuurscommissie Gezondheid

De vergaderingen van de Bestuurscommissie Gezondheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst. Pers is welkom op de vergadering. Aanmelden en meer info: team Communicatie, telefoon 088 22 99 992, communicatie@vrfryslan.nl. 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.