17 maart 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Tevens zijn de losse bijlagen in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies vergadering 13 januari 2016
 3. Tarieventabel 2016
  - oplegger
  - tarieventabel
 4. Resultaat 2015 en mutatie 2016 (presentatie ter vergadering)
 5. Kaderbrief 2017 – 2020, incl. zienswijzen
  - oplegger
  - concept kaderbrief
  - zienswijzen gemeenten
  - mutaties financieel kader
  - bijdrage per gemeente
 6. Operatie Stofkam
 7. Financiële verordening
  - oplegger
  - concept financiële verordening
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.