13 juli 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. Ook zijn de losse bestanden in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies vergadering 17 maart 2016
 3. Eerste bestuursrapportage 2016
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 4. Jaarrekening 2015/begrotingswijziging 2016/begroting 2017
  - oplegger
  - jaarverslag en jaarrekening 2015
  - controleverklaring PWC
  - verslag van bevindingen
  - begroting 2017
  - begrotingswijziging 2016
 5. Benoemen lid auditcommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.