13 januari 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. Ook zijn alle stukken in een keer te downloaden via het bijgevoegde ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening
 2. Evaluatie gemeenschappelijke regeling
  i.a.v. F. Bannink van Berenschot
 3. Conclusies vergadering 2 juli 2015
 4. Begroting 2.0
  - oplegnotitie
  - format programmabegroting
 5. Benoemen accountant
 6. Stand van zaken noodopvang vluchtelingen 2015/2016
 7. Toelichting kaderbrief 2017 - 2020
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.