Bestuurlijke stukken

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten.

Vergaderingen in 2017

 6 juli  Bestuurscommissie Gezondheid
 13 juli  Bestuurscommissie Veiligheid
 13 juli  Algemeen bestuur
 12 oktober  Bestuurscommissie Gezondheid
 19 oktober  Bestuurscommissie Veiligheid
 19 oktober     Algemeen bestuur
 14 december  Bestuurscommissie Gezondheid
 21 december     Bestuurscommissie Veiligheid
 21 december  Algemeen Bestuur

Jaarverslag.png

Kaderbrief, begroting en jaarverslag

De belangrijkste bestuurlijke stukken van Veiligheidsregio Fryslân zijn de kaderbrief, de programmabegroting en het jaarverslag. In de kaderbrief en begroting wordt vooruit geblikt naar de toekomst. In het jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd voor het verleden.

 

Bekijk de jaarstukken Bekijk de jaarstukken

Bestuur.jpg

Wie bestuurt de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding.

Lees meer over de bestuursstructuur Lees meer over de bestuursstructuur
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.