lettertype vergroten

GHOR Fryslân: verbindende schakel tussen zorg en veiligheid

GHOR Fryslân is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. GHOR Fryslân zorgt er voor dat zorgorganisaties tijdens een crisis als een samenhangende zorgketen kunnen optreden om zo gezondheidsrisico’s voor burgers te voorkomen of te beperken. Dit doet de GHOR in samenwerking met de zorgorganisaties, veiligheidsorganisaties en gemeente(n).

Acute en publieke gezondheidszorg

GHOR Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van zogenaamde opgeschaalde zorg. De GHOR richt zich op acute gezondheidszorg: medische zorg op plaats van het incident en het vervoer van slachtoffers, en op publieke gezondheidszorg: het beschermen van de volksgezondheid. GHOR-functionarissen coördineren en regisseren de inzet van alle zorgorganisaties, waaronder de Regionale Ambulance Voorziening, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuizen, huisartsen en de GGD. De zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde zorg, ook tijdens rampen en crises en dus verantwoordelijk voor de voorbereiding daarop.

Afdeling Crisisbeheersing verbindt

De afdeling Crisisbeheersing is in de voorbereiding op een crisis de verbindende schakel tussen de zorgorganisaties, veiligheidsorganisaties en gemeente(n). Onder andere door er voor te zorgen dat GHOR-functionarissen vakbekwaam worden/blijven en het maken van afspraken met en adviseren van zorgorganisaties en gemeenten ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Crisisbeheersing per e-mail: crisisbeheersing@vrfryslan.nl of telefonisch via 088 22 99 111.

Ondertussen op Twitter